Saksa keele intensiivkursused

Deutschunterricht Suurenda pilti (© dpa - Report)

"Europa Netzwerk Deutsch" saksa keele intensiivkursusused on mõeldud ELi institutsioonides töötavatele kõrgematele ametnikele või ELi liikmesriikide kõrgematele ministeeriumiametnikele, kelle tööülesanded on seotud ELiga, kes vajavad oma tööalases tegevuses saksa keelt ning kellel on kontakte Saksamaa ja ELi institutsioonidega.

Eeltingimused kursusel osalemiseks:

Keeletase peab olema B2 või C1, mis vastab ca 600-700 keeleõppe tunnile. Et osalejate grupp oleks keeleliselt suhteliselt ühtlane, ei saa osaleda madalama ja olulisemalt kõrgema keeletasemega huvilised. 

Keelekursuste programm:

Keelekursuse eesmärgiks on üldise keeleoskuse parandamine ning Saksamaa-alaste teadmiste laiendamine. Samuti üritatakse osalejatele võimaldada seda, et nad saaksid luua tööalaseid kontakte poliitika, majanduse ja kultuuri valdkonnas tegutsevate institutsioonidega. Lisaks igapäevastele keeletundidele külastatakse võimaluse korral erinevaid institutsioone ja samuti kuulub kursuse juurde kultuuriprogramm.

Goethe-Institut München, Eingang Suurenda pilti (© dpa - Report)