Eesti 100: Saksa presidendi õnnitlus

Teie Ekstsellents

Eesti Vabariigi President

Proua Kersti Kaljulaid

Proua President

Õnnitlen Teid ja kõiki Teie riigi kodanikke – ka minu kaasmaalaste nimel – kogu südamest Eesti Vabariigi väljakuulutamise 100. aastapäeva puhul.

Eesti kodanikud saavutasid möödunud saja aasta jooksul oma riigi ülesehitamisega ja eriti pärast selle iseseisvuse taastamist 1991. aastal midagi suurepärast. Tänaseks on Eestist saanud stabiilne, Läänega lõimitud ja majanduslikult edukas demokraatia. Kõik Eestis elavad inimesed võivad saavutatu üle uhkust tunda.

Eestlasi ja sakslasi ühendab aastasadade pikkune vaheldusrikas ajalugu. Alates Eesti taasiseseisvumisest on meie riigid mitte ainult lähedased partnerid Euroopas ja maailmas, vaid me seisame ühiselt rahu, vabaduse ja demokraatia eest. Selleks, et Euroopa Liidu tulevikku edukalt kujundada, tuleb jätkuvalt tegutseda vastutusrikkalt ja solidaarselt. Olen veendunud, et teeme meie rahvaste heaolu nimel ka tulevikus head ja usalduslikku koostööd.  

Ühendan oma õnnesoovid Teie riigile ja rahvale oma parimate soovidega ka Teile isiklikult.

Frank-Walter Steinmeier

Saksamaa Liitvabariigi President

Suurenda pilti

Lugege edasi