Välismaalt Saksamaale tööle lähetatud töötajad saavad 1. jaanuarist 2017 alates veebis registreeruda

Anmeldung zu einem Portal Suurenda pilti (© colourbox.com)

Välismaalt Saksamaale tööle lähetatud töötajad saavad 1. jaanuarist 2017 alates veebis registreeruda

Välismaalt Saksamaale tööle lähetatud töötajatele tuleb tagada nende Saksamaal töötamise ajal siin kehtivad peamised töötingimused nagu näiteks miinimumpalk ja minimaalne puhkus.

Välismaal asuvad tööandjad või kasutajaettevõtted, kes lähetavad töötajaid Saksamaale või rendivad neid välismaal asuvalt rendiettevõttelt, on kohustatud oma töötajad tolliasutuses registreerima ja kinnitama, et Saksamaal kehtivatest töötingimustest peetakse kinni. Seni toimus registreerimine korrapäraselt faksi teel.

1. jaanuarist 2017 alates tuleb seda registreerimist teostada veebis "Miinimumpalga registreerimisportaali" ("Meldeportal-Mindestlohn") kaudu. Faksi teel on registreerimisteateid võimalik saata teadaoleval faksinumbril veel üksnes kuni 30. juunini 2017.

"Miinimumpalga registreerimisportaali" ("Meldeportal-Mindestlohn") saab 1. jaanuarist 2017 alates siseneda www.meldeportal-mindestlohn.de kaudu või www.zoll.de kaudu rubriigis "Teenused ja andmepangad" ("Services and Databases"). Pärast lühikest registreerimistoimingut saab registreerimisteated veebis edastada. Sellega pakuvad Saksa tolliasutused registreerimise teostamiseks ettevõtjatele ajakohast ja turvalist tööriista.

Olulised lingid:

http://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Obligatory-notification-workers-posted/obligatory-notification-workers-posted_node.html

https://www.meldeportal-mindestlohn.de