Ülemaailmsed küsimused

Saksa inimõiguspoliitika

1948 a., rohkem kui 60 aasta eest, kogunesid mehed ja naised üle maailma Pariisi. Seal pakkusid nad maailmale välja ebatavalise visiooni, nimelt visiooni õiglasest ja rahuküllasest maailmast ning võtsid vastu Inimõiguste ülddeklaratsiooni.

Orchidee

Washingtoni liikide kaitse konventsioon (CITES)

Loomade ja taimede suurimaks ohuks on elupaikade hävimise kõrval looma- ja taimeliikide kasutamine majanduslikul eesmärgil. Rahvusvaheline kokkulepe ohustatud looma- ja taimeliikide kaitseks eksiteerib aastast 1973 - "Loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsioon", lühidalt Washingtoni liikide kaitse konventsioon (ing k CITES).

Erdkugel

Bonn saab uue "maailma bioloogilise mitmekülgsuse nõukogu" IPBES-i uueks asukohaks

Bioloogilise mitmekülgsuse rahvusvahelise nõustamiskomisjoni sekretariaat (IPBES - Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) – tulevane maailma bioloogilise mitmekülgsuse nõukogusaab asukohaks Bonni linna. Selle otsuse langetasid 19. aprilli hilisõhtul Panamas peaaegu 100 riigi esindajad teisel IPBES-i täiskogu istungil.

IRENA - Logo

Rahvusvaheline Taastuvenergia Agentuur (IRENA)

Üleilmsete probleemide lahendamiseks - energiajulgeolek, keskkonnakaitse ja vaesuse vastu võitlemine - on tänapäeval vaja mitmete riikide abi. Taastuvenergia allikad etendavad sealjuures väga tähtsat rolli. Saksa valitsus otsustas luua Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri, et suurendada taastuvenergia allikate kasutust.