Saksa välispoliitika „Think Tanks“

Saksa Välispoliitika Ühing (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik - DGAP)

Saksa Välispoliitika Ühing (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V. (DGAP) moodustab Saksamaa välispoliitika võrgustiku. Sõltumatu, parteiülese mittetulundusühinguna kujundab ta kõikidel tasanditel aktiivselt välispoliitilist arvamust. Välismaa poliitikutele on see platvormiks, kust pöörduda otse Saksa avalikkuse poole.

Poliitika- ja Teadusfond (Stiftung Wissenschaft und Politik - SWP)

Poliitika- ja Teadusfond (Die Stiftung Wissenschaft und Politik - SWP), Saksamaa Rahvusvahelise Poliitika ja Julgeoleku Instituut, on sõltumatu teaduslik asutus, mis nõustab Saksa parlamenti Bundestag ja liiduvalitsust oma praktiliste uuringute põhjal kõikides välis- ja julgeolekupoliitika alastes küsimustes. Poliitika- ja Teadusfond on suurim välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas töötav „Think Tank“ Saksamaal ja ühtlasi on ta ka oluline dokumentatsiooni- ja informatsiooniallikas kõikidele välismaistele vaatlejatele, kes on huvitatud Saksamaa välispoliitilisest diskursist.

Saksa välispoliitika „Think Tanks“