Konsulaarabi

Alaliselt välismaal elavatele sakslastele on kõigis juriidilistes küsimustes esmaseks nõuandjaks saatkond. Allpool leiate teavet meie olulisemate teenuste ja toimingute kohta.

Saksa kodakondsusseaduse uus käsitlus!

Liitvabariigi halduskohus võttis oma 29.11.2006 otsustega BVerwG 5 C 5.05 ja 5 C 9.05 vastu järgneva regulatsiooni:

Seni kehtinud õiguslik käsitlus, mille kohaselt abieluväliste laste ajavahemikus 01.04.1953 kuni 31.12.1974 teostatud õigusjõulise seaduslikuks tunnistamise puhul välismaalase poolt toimus Saksa kodakondsusest ilmajätmine, ei ole enam paikapidav.

Isikuid, keda see regulatsioon puudutab, palutakse ühendust võtta saatkonna konsulaarosakonnaga.

Konsulaarabi

Saksa seadusandluse informatsioonikeskus