Isikutunnistuse ja reisipassidega seotud küsimused (ainult saksa keeles)

Eestis rakendus Schengeni õigustik täies ulatuses juba 21.12.2007. Olgugi et alates 30.03.2008 lõpetati piirikontroll Eesti ja teiste Schengeni liikmesriikide vahel, võivad nii Eesti politsei- kui ka piirivalveametnikud nõuda isikut tõendava dokumendi esitamist. Reisivad isikud on seaduse järgi kohustatud ka Eestis nõudmise korral esitama isikut tõendava dokumendi. Reisimine ilma kehtiva isikut tõendava dokumendita kujutab endast seaduse rikkumist, mille eest võib määrata trahvisummaks kuni 800 eurot.

Isikutunnistuse või passi kaotamise puhul on seetõttu soovitatav võtta ühendust saatkonnaga isikut tõendava dokumendi väljastamiseks. Lisaks tuleb teha avaldus Eesti politseile passi või isikutunnistuse kadumise kohta. Nii avaldus kui politsei kinnitus avalduse vastuvõtmise ja menetluse algatamise kohta peaksid võimalusel olema koostatud inglise keeles.

Isikutunnistuse ja reisipassidega seotud küsimused (ainult saksa keeles)