Tööelu

Sotsiaalkaitse süsteem Saksamaal - tööelu

Töö- ja Sotsiaalministeerium on koostanud kokkuvõtliku ülevaate sotsiaalkaitse süsteemist Saksamaal.

Selles leiduvad ka teemad tööedendus, tööõigus, tööotsijate õigused, ettevõtte ja töötajaskonna koostöö, töötajate kaasarääkimisõigus, töökaitse ja õnnetusjuhtumite vältimise nõuded