Tervis ja pere

Sotsiaalkaitse süsteem Saksamaal – pere ja tervis

Töö- ja Sotsiaalministeerium on koostanud kokkuvõtliku ülevaate sotsiaalkaitse süsteemist Saksamaal.

Teiste teemade hulgas käsitletakse ravikindlustust, hooldekindlustust, emadekaitset ja lastetoetusi.

Täiendav teave - tervisepoliitika

Täiendavat teavet leiate Saksa Tervishoiuministeeriumi kodulehelt. Olulisemad teemad on ennetustöö, tervishoid ja hooldus. Põhjalikumalt käsitletakse ka ravikindlustuse küsimusi.

Täiendav teave - perepoliitika

Saksa Perede, eakate, naiste ja noorte ministeeriumi kodulehelt leiate täiendavat teavet, täpsemalt selgitatakse järgnevaid teemasid: emadekaitse, vanemapuhkus, (kasvatustoetuse seadus) ja lastetoetus.