Sotsiaalriik

Linke teema Sotsiaalriik Saksamaa kohta leiate siit:

Sotsiaalkaitse süsteem Saksamaal

Saksa Töö- ja Sotsiaalministeerium on koostanud kokkuvõtliku ülevaate sotsiaalkaitse süsteemist Saksamaal.

Käsitlemist leiavad pensioni-, ravi-, hoolde- ja õnnetuskindlustus, puuetega inimeste rehabilitatsioon, eluasemetoetus, sotsiaalküsimuste kohtualluvus, sotsiaalabi, sotsiaalandmekaitse ja initiatiiv „Töökoht ilma barjäärideta“.

Grundschule

Teabematerjal õpetajatele ja õpilastele

Saksa Töö- ja Sotsiaalministeerium annab iga kooliaasta alguses välja uuendatud õpilasvihiku „Sotsiaalpoliitika kooli heaks“ ja igakuiselt uudiskirja õpilastele ja õpetajatele aktuaalsete sotsiaalteemade kohta.

Edasist infot pakub noorsoo- ja haridusühingu „Arbeitsgemeinschaft Jugend und Bildung e.V.“ kodulehekülg: