Välismajandustegevuse edendamine

Neues Logo Germany Trade and Invest (GTAI)

Germany Trade & Invest (GTAI)

Germany Trade & Invest (GTAI) is the economic development agency of the Federal Republic of Germany. With more than 50 offices in Germany and abroad and its network of partners throughout the world, GTAI supports German companies setting up in foreign markets, promotes Germany as a business location and assists foreign companies setting up in Germany.

SAKSA INSTITUTSIOONID VÄLISMAJANDUSE EDENDAMISE ALAL EESTIS
MÕNINGAID EESTIGA SEOTUD INSTITUTSIOONE SAKSAMAAL

Välismajandustegevuse edendamine

RETech – Saksamaa jäätmetööstuse masinate, projektide ja teenuste ekspordile suunatud infoportaal

RETech-portaal pakub infot tegevuseks välismaal: Siit leiate teavet 33 riigi jäätmemajandusest, infot saab nii toetusvõimaluste kui ka konkreetsete sammude kohta tegutsemise alustamiseks või kontaktide sõlmimiseks välismaal.
See infoportaal on osa Saksamaa Liitvabariigi Keskkonnaministeeriumi ekspordiinitsiatiivist jäätmetöötlus ja efektiivne tehnika (RETech), mis edendab teadmiste ülekannet ja tehnika eksporti jäätmetööstuse ja taaskasutuse valdkonnas.