Helmholtzi Ühing (Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren)

Helmholtzi Ühingusse, mis on oma nime saanud tuntud loodusuurija Hermann von Helmholtzi (1821-1894) nime järgi, kuulub 15 erinevat uurimisasutust, kus töötab kokku 24 000 inimest.

Helmholtzi Ühing (Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren)

Helmholtz Gemeinschaft