Leibnizi Ühing (Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz)

Leibnizi Ühingusse kuulub 84 saksa teadus- ja uurimisasutust. Ühingusse kuuluvad instituudid tegelevad nii reaal- kui ka humanitaaralaste teadusuuringutega. Tihedat koostööd tehakse kõrgkoolide ja tööstusettevõtetega nii kodu- kui välismaal.

Leibnizi Ühing (Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz

Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibnitz (WGL)