Max Plancki Ühing (Max-Planck-Gesellschaft)

Max Plancki Ühing hõlmab instituute, mis teostavad fundamendaaluuringuid loodus-, bioloogia-, humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonnas. Ühingusse kuuluvad instituudid tegelevad eelkõige innovaatiliste uuringutega, milledega ülikoolides (veel) ei tegelda. Seda muuhulgas ka põhjusel, et tegemist on kõrgkooli seisukohalt interdistsiplinaarse või liialt teadusmahuka valdkonnaga. Kuna ühingusse kuuluvate instituutide uurimisala on nii loodus- kui ka humanitaarteadused, on neil  teadustöö läbiviimisel oluline koht ülikoolide ja teadusasutuste kõrval.

Max Plancki Ühing (Max-Planck-Gesellschaft)

Max-Planck-Gesellschaft