Majandus

Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte

National Action Plan for Business and Human Rights

The German Government adopted the National Action Plan for Business and Human Rights in its cabinet meeting on Wednesday (21 December). The goal of this Action Plan is to implement the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights.

Montage von Hochdruckpumpen

iMOVE - väljaõpe Saksamaal

iMOVE on Saksa Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud veebiplatvorm, et ühtlustada ametialast täiend- ja edasiõpet rahvusvaheliste nõuete ja vajadustega. iMOVE toetab Saksa pakkujaid rahvusvahelistele turgudele sisenemisel, pakkudes mitmekülgseid teenuseid, sealhulgas ka Saksa hariduseksportööride kontaktide vahendamist klientidele üle kogu maailma.

Energiewende jetzt!

Saksamaa „Energiewende“ areneb jõudsalt

„Energiewende“ kujutab endast suurt väljakutset, pakkudes samal ajal tohutuid võimalusi. Mitmel alal tehakse alles uusi avastusi ning seepärast on eriti oluline, et neid arenguid jätkuvalt ja üksikasjalikult jälgitakse. Saksa valitsus kutsus sel eesmärgil ellu monitooringu protsessi: Saksa majandus- ja keskkonnaministeerium annavad kord aastas ühiselt välja aruande eesmärkide saavutamise edusammudest ja alustatud poliitiliste meetmete rakendamise olukorrast.

Hamburger Containerhafen bei Nacht

UUT MAJANDUSES

Saksa-Eesti kaubandus- ja majandussidemed rajanevad soliidsel vundamendil. 2010. aastal oli Saksamaa Eestist kaupu eksportivate riikide seas viiendal kohal. Eestisse importivate kaubanduspartnerite hulgas oli Saksamaal tähtsuselt kolmas positsioon. Siiski on võimalik veel palju teha majandussidemete tihendamiseks ning sel põhjusel soovime anda siin infot huvitavate ürituste, publikatsioonide jm. kohta.

Tervisesektori ekspordiinitsiatiiv

Teel uutele turgudele on Saksa tervisesektori ettevõtetele keskseks platvormiks tervisemajanduse ekspordiinitsiatiiv. See koondab teavet, viib kokku partnereid ja turustab Saksamaad kvaliteedi ja innovatsiooni asukohana. Nõnda saab see sektor oma tugevat positsiooni maailmaturgudel laiendada ja suuremat ekspordivõimalust pakkuda.

VW-Käfer aus den 60er Jahren

"Germany. Smart Solutions. Smarter Business."

Saksamaa Liitvabariik on rahvusvahelistele investoritele üks maailma tähtsamatest asukohtadest ning samal ajal suurim euroala turg. Saksa majandusel on kõrge innovatsioonivõimekuse tase. „Germany. Smart Solutions. Smarter Business.“ kampaania raames tutvustavad Saksamaa välismajanduse ja asukohaturunduse ühing "Germany Trade & Invest" (lüh. GTAI) koostöös välismaiste meediakanalitega Saksamaa kui majandusasukoha innovatsiooni- ja saavutusvõimekust.

Majandus

Sonnenuntergang am Frankfurter Flughafen

Saksa ettevõtluse arendamise liit Germany Trade & Invest (GTAI)

Neues Logo Germany Trade and Invest (GTAI)

Germany Trade & Invest on Saksamaa Liitvabariigi väliskaubanduse ja asukohaturunduse liit, mis  tutvustab Saksamaad majandus- ja tehnoloogia asukohamaana välismaal, informeerib Saksa ettevõtteid välisturgude olukorrast ja toetab välismaseid ettevõtteid Saksamaa turule sisenemisel.

GTAI veebilehekülg

Internetiportaal Make it in Germany ütleb rahvusvahelistele spetsialistidele tere tulemast Saksamaale!

Make it in germany

Make it in Germany: tere tulemast. Lugege meie portaalist, kuidas hea väljaõppega spetsialiste Saksamaale oodatakse ja kuidas Saksamaal elamine ja töötamine end ära tasub. Saksa valitsus soovib selle online'i pakkumisega juba praegu olemasoleva ja tulevikus oodatava kasvava tööjõunõudlusele vastu tüürida.

Soovite sõlmida ärikontakte Saksamaaga?

Euroopa Liidu lainemisega on majandussidemete sõlmimine Eesti ja Saksamaa ettevõtete vahel veelgi lihtsustunud.

Ametlik Saksamaa ekspordi andmebaas

Güterwaggons der DB

Aktuaalne Saksa ekspordi andmebaas 2008 esitleb 40 000 ekspordisuunitlusega saksa ettevõtet ja pakub nende toote- ja teenusepakkumise kohta ülevaatlikku informatsiooni. Ekspordi andmebaasi saate tasuta kasutada adressil

www.germanys-exportdatabase.com