Majandusalane koostöö

Majandusalane koostöö on Eesti ja Saksamaa vaheliste suhete üks olulisemaid valdkondi. Vastastikuses kaubanduses on nii impordi- kui ka ekspordinäitajad viimastel aastatel kasvanud ning tendents on positiivne. Arvukate üksikprojektide kõrval on ka Euroopa Liidu programmi raames toimuv kahepoolne koostöö Eesti majandusliku ning institutsionaalse arengu tagamiseks olulise tähtsusega.

Mõnedel liidumaadel on Eestis oma esindused, millede tegevust saatkond toetab. Saksa majanduse Senior Expert Service pakub Eestile oma ekspertide lähetamisega praktilist know-how-d, misläbi paraneb väikese ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõime. Erialane täiend- ja väljaõpe toimub lähetatud kogenud praktikute juhendamisel.

Euroopa Liidu Phare-Twinning- ja Transform-programmiga antakse Eestile kuni 2006. aasta lõpuni abi Euroopa standardite saavutamiseks nii majanduse kui ka administratiivses vallas. Saksamaa on oma 12 Twinning-programmiga üks Eesti oluliseimaid partnereid selles valdkonnas.

Neljas revolutsioon otseülekandes! Saksa Saatkond Tallinna ja Eesti Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooni Liidu konverents "Industry 4.0"

2. juunil 2016 avasid president Toomas Hendrik Ilves ning suursaadik Christoph Eichhorn konverentsi "Industry 4.0" Tallinnas.

Majandusalane koostöö