Kahepoolsed kultuurisuhted

Peale Saksamaa ja Eesti vaheliste diplomaatiliste suhete taastamist 1991. aastal on kahe riigi vahelised kultuuurisidemed kiiresti ja tõrgeteta arenenud. Tihe kultuurikoostöö saab toetuda lähedastele kultuuritraditsioonidele ja paljudele ajaloolistele ühisjoontele. 

Kultuurisuhete õiguslikuks aluseks on Saksa-Eesti kultuurikoostöö leping 29. aprillist 1993, mis rakendus juba alates 13. juunist 1994 ja jõustus lõplikult 15. augusil 2002.

Juba 1992. aastal avati Saksa Kultuuriinstituut Tallinnas ja 1995. aastal Saksa Kultuuri Instituut Tartus. 1998. aastast on Tallinnas Goethe Instituut. Goethe Instituudi ülesannete hulka kuulub kultuuriprogrammide läbiviimine ja erinevad tegevused hariduskoostöö raames, mille eesmärgiks on edendada saksa keelt. Tallinna Saksa Kultuuriinstituudi töö põhirõhk on saksa keele kursuste läbiviimisel. Goethe Instituut teeb tihedat koostööd Eesti Rahvusraamatukoguga Tallinnas ja Keskraamatukoguga Pärnus ning toetab sealseid Saksa lugemissaale.

Saksa Akadeemiline Vahetusteenistus (DAAD) on lähetanud õppejõude Tartu ja Tallinna ülikoolidesse. Saksa Välismaise Koolihariduse Keskust Eestis esindav saksa keele õppekonsultant koordineerib Eesti koolides saksa keele õpetajate tööd. Alates 2002. aastast saab Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksakeelses osakonnas kooli lõpetada  nii Saksamaa LV kui ka Eesti Vabariigi gümnaasiumi lõputunnistusega.

Pidevalt laienevad kontaktid nii kohalike omavalitsuste kui ka kirikute ja koolide vahel ning kasvav huvi erinevate vahetusprogrammide vastu kinnitavad EL-ga liitumisel veelgi intensiivistunud kultuurisuhtluse jätkusuutlikkust.

Saatkonna ülesandeks on koordineerida saksa kultuuri vahendavate eri institutsioonide tööd, et üheskoos anda võimalikult mitmekülgne pilt Saksamaast ja saksa kultuurist. Omavahelise tegevuse koordineerimiseks ja informatsiooni vahetamiseks toimuvad suursaadiku või saatkonna kultuurinõuniku eesistumisel regulaarselt Eestis tegutsevate saksa kultuurivahendajate ümarlauad.

DW Unternehmen LOGO neu

Deutsche Welle toetab Balti riike: Eesti Rahvusringhäälinguga allkirjastati koostööleping

Deutsche Welle peadirektor Peter Limbourg allkirjastas reedel, 15. mail 2015.a. Tallinnas Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liikme Ainar Ruussaarega mõlema kanali koostööleppe. Lepe hõlmab teleprogrammide jagamist ja kaasproduktsioone, lisaks pakub Deutsche Welle Akadeemia ajakirjanikele erialast täiendõpet. Vastavad lepingud sõlmis Saksa meediakanal ka Läti ja Leedu partneritega.

Vehkleja

"Vehkleja" sai Saksa Filmi Rahupreemia

Selleaastase Saksa Filmi Rahupreemia "Die Brücke" sai soome-eesti-saksa koostöös valminud film "Vehkleja".

Õnnitleme auhinnatuid ja loodame järgnevaid häid koostöid, mis sildu ehitavad.

EESTIS SAKSA KULTUURI JA HARIDUST VAHENDAVATE INSTITUUTSIOONIDE NIMEKIRI

(Vasakult) kultuuriminister Urve Tiidus, ordeni pälvinud Anton Pärn ja Saksa suursaadik Christian Matthias Schlaga

Anton Pärn pälvis Saksamaa Liitvabariigi Teeneteordeni

Saksamaa Liitvabariigi president  autasustas endist Kultuuriministeeriumi asekantslerit Anton Pärna Saksamaa Liitvabariigi Teeneteordeni I klassi Teeneteristiga tunnustusena eriliste teenete eest Saksamaale.

Kahepoolsed kultuurisuhted

„Im freien Estland“ eesti keeles

2004. aastal ilmus Saksamaal esimese Saksa suursaadiku Henning von Wistinghauseni mälestusteraamat tema 1991.-1995. aastani Eestis veedetud ajast. 2008 ilmus raamat ka eesti keeles.

Karsten Brüggemann/Ralph Tuchtehagen "Tallinn: lühike linna ajalugu"

Suursaadik Hanz ja Karsten Brüggemann raamatu esitlusel

4. mail 2011 esitleti Saksa suursaadiku residentsis Karsten Brüggemanni ja Ralph Tuchtehageni raamatut "Tallinn: lühike linna ajalugu" (2011).