Deutsche Welle toetab Balti riike: Eesti Rahvusringhäälinguga allkirjastati koostööleping

Deutsche Welle peadirektor Peter Limbourg allkirjastas reedel, 15. mail 2015 Tallinnas Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liikme Ainar Ruussaarega mõlema kanali koostööleppe. Lepe hõlmab teleprogrammide jagamist ja kaasproduktsioone, lisaks pakub Deutsche Welle Akadeemia ajakirjanikele erialast täiendõpet. Vastavad lepingud sõlmis Saksa meediakanal ka Läti ja Leedu partneritega.

Saksa välisminister Frank-Walter Steinmeier leppis aprilli keskel oma visiidi käigus Balti riikidesse oma ametikolleegidega kokku konkreetsed meetmed, millega Balti riikide sõltumatuid meediakanaleid tugevdada ja „iseteadlikku Euroopa avalikkust vaba ja sõltumatu ajakirjandusega“ toetada ning nõnda nendes riikides näiteks Vene meediakajastuse väärinfokampaaniatele vastata.

Koostöö Deutsche Wellega sisaldab partnerite venekeelse televisiooniteenuse väljaarendamist. Deutsche Welle pakub Balti partneritele muu hulgas kasutuseks oma venekeelset teleuudiste saadet „Geofaktor aktuell“ ning venekeelsele vaatajaskonnale suunatud kultuuri-, keskkonna- ja tervishoiualaseid saateid. Seepärast kuuluvad koostööleppesse ka teledokumentaalid ja muud formaadid, mida Deutsche Welle oma Transteli laias teenustepaketis pakub.

Deutsche Welle peadirektor Peter Limbourg: "Deutsche Welle koostöö süvendamine Baltimaade rahvuslike telekanalitega on oluline signaal õigel hetkel. Oma venekeelse programmipakkumisega soovime me omalt poolt sellele kaasa aidata, et nende kolme riigi inimesteni jõuaks vene meediakanalite teabe kõrval ka neutraalset informatsiooni. Lisaks sooviti ajakirjanikele Deutsche Welle Akadeemia täiendkoolituse võimalust, mida samuti hea meelega pakume," sõnas Limbourg.

ERR-i juhatuse liige Ainar Ruussaar väljendas heameelt meediaalase koostöö suurenemise üle DW-ga. "Uus venekeelne kanal vajab sisu – ja seda huvitavat sisu DW-l on," sõnas Ruussaar. 

Kolme Balti riigi partnerkanalite juhatuse esindajad külastavad Deutsche Welle kutsel 22. kuni 24. juunil 2015 Bonnis toimuvat Global Media Forum-it. Visiidi raames osalevad nad ühisel pressiarutelul, millel esitlevad oma arvamust, muu hulgas aktuaalsete rahvusvaheliste meediaarengute kohta ning seda eelkõige seoses arengutega Venemaal.

Koostööst lähemalt

DW Unternehmen LOGO neu