Õppimisvõimalused ja praktika Saksamaal

IPS

Saksamaa Rahvusvaheline Parlamendistipendium (IPS)

Te huvitute poliitikast, Saksamaast ja Euroopa Liidust? Kas soovite tulevikus töötada juhtival positsioonil poliitikas, majanduses, meedias või mõnes Euroopa institutsioonis? Kui jah, soovitame Teile Saksamaa Rahvusvahelist Parlamendistipendiumit (IPS)!

Schriftzug "Universität" auf dem Gelände der Universität "Otto von Guericke" in Magdeburg

Õppimine ja praktika Saksamaal

Kui Teid huvitab õppimine Saksamaal, soovite jätkata ülikooliõpinguid mõnes saksa ülikoolis või tunnete huvi õpilasvahetuse vastu, siis leiate siit vajaliku üldinformatsiooni. Saksa Akadeemiline Välisvahetus (DAAD) informeerib õppimisvõimalustest ning stipenduimi taotlemisest (eesti k) ning Saksa välisministeerium edastab infot hariduse omandamise ning töötamisvõimaluste kohta Saksamaal.

Deutscher Akademischer Austausch Dienst

Saksa Akadeemiline Vahetusteenistuse (DAAD) stipendiumid

Informatsiooni Saksa Akadeemilise Vahetusteenistuse stipendiumide ja kandideerimistingimuste kohta leiate all toodud DAAD kodulehelt. Saksa Akadeemilise Vahetusteenistuse Riias asuva infokeskuse kodulehelt leiate informatsiooni DAAD tegevuse kohta Balti riikides. 

Kandideerimistähtaeg DAAD stipendiumitele on 15. november või 15. mai.

Mit dem Tablet-PC Unterwegs im Web

Kõrgkoolitasemel online-kursused

Alates oktoobri keskpaigast pakub veebileht iversity.org, veebiplatvorm kõrghariduse omandamiseks, esimesi MOOCse (Massive Open Online Courses). Kursused, mida annavad Saksamaa ning teiste riikide kõrgkoolide õppejõud, on kasutajatele tasuta.

Kursuse veebilehele

STIBET

Stipendiumi- ja tuutorprogramm: kes end hästi tunneb, õpib paremini

Saksa kõrgkoolid pakuvad aina enam võimalusi, kuidas lihtsustada välistudengite elu ning õpingutesse süvenemist välismaal. Tänu Saksa Välisministeeriumi vahenditele pakub Saksa Akadeemiline Välisvahetusteenistus (DAAD) välistudengitele ühendatud stipendiumi- ja tuutorprogrammi (STIBET). Toetust saavad nii sissejuhatavad üritused ja riike tutvustavad õhtud kui ka välismaiste doktorantide erialane juhendamine.

Copernicuse programmi

Copernicus on tudengite initsiatiiv, mis pakub igal semestril umbes 15 Kesk- ja Ida-Euroopa üliõpilasele stipendiumeid.

Stipendium on ette nähtud üheks semestriks, mis koosneb õpingutest ühes Müncheni, Hamburgi või Berliini ülikoolidest ning lõpeb sellele järgneva kahekuulise praktikumiga ühes Saksa ettevõttes või avalikus teenistuses.

Stipendium katab elamiskulud, igakuise taskuraha ning haigekassa ja reisikulud.

Kandideerimistähtajad: 
1. märts järgnevale sügissemestrile (programmi algus 1. oktoober)

1. september järgnevale kevadsemestrile (programmi algus 1. aprill)

Seven-spot Ladybird

Klaus Töpferi stipendiumiprogramm looduskaitse tulevikukujundajatele

Saksa Looduskaitse amet (Bundesamt für Naturschutz) pakub looduskaitsega tegelevatele noortele juhtivspetsialistidele Kesk- ja Ida-Euroopast, Kesk-Aasiast ja Kaukasusest osalust erialases stipendiumiprogrammis. 2015 kuni 2017 toimuva programmi kandideerimistähtaeg on 30. juuni 2015.

Iga-aastased EL-teemalised stipendiumid Baden-Württembergis ("Walter-Hallstein-Programm")

"Walter-Hallstein-Programm" jaguneb kaheks:

1. stipendiumivoor on ette nähtud Euroopa Liidu alast pädevust vahendavate multidistsiplinaarsete erialade õpinguteks Baden-Württembergi liidumaa ülikoolis;

2. stipendiumivoor pakub Euroopa Liidu küsimustega seonduvat praktikavõimalust haldusasutustes.

Taotluste esitamise tähtaeg: iga aasta 15. veebruariks

Piiriületamine Kesk- ja Ida-Euroopas

Arendusprogramm viiakse läbi Robert Boschi Fondi poolt koostöös Berliini Kirjanduskollokviumiga (Literarisches Colloquium Berlin).

See, kes tahab olenemate rahvusest, vanusest ja elukohast avastada Kesk- ja Ida-Euroopat, kes kavatseb avaldada midagi Kesk- ja Ida-Euroopa kohta või tahab asuda uurimisreisile ida suunal, võib esitada avalduse käesolevale arendusprogrammile. Otsitakse iseseisva vaatenurgaga autoreid, kes koguvad teavet esmastest allikatest ning soovivad käia ise kohapeal. Publikatsioonid peavad olema saksakeelsed (või saksakeelsete subtiitritega), jõudma laia lugejaskonnani, andma innustust diskussioonidele ning aitama kaasa diferentseeritud pildi loomisele Kesk- ja Ida-Euroopa maadest. Teretulnud on kirjanduslik ja esseistlik proosa, aga teisedki vormid, nagu nt filmistsenaariumid, raadiosaated ja foto-tekstiköited.

Avalduse esitamise tähtajad: igal aastal 30. aprill ja 31. oktoober!

Põhjalikumat teavet ning kõige värskemaid taotlusdokumente saab alla laadida järgmistel internetiaadressidel. Lingid sisaldavad infot seni toetatud projektide kohta ning vastuseid sagedamini esitatud küsimustele ning rahastamisskeemide näiteid:

Õppimisvõimalused ja praktika Saksamaal

Hörsaal einer deutschen Universität

Opening a limited-withdrawal bank account

Bankkonto

With a limited‑withdrawal bank account you can provide evidence during the visa application process that you have adequate financial resources.

DAAD-i Berliini programm loomeinimestele: vaba ruum kunstile

Bruce Naumans "Dream Passage"

Berliini Kunstnike-programmi (BKP) raames saavad kunstnikud Saksa Välisministeeriumi, Berliini Senati ja Saksa Akadeemilise Vahetusteenistuse (DAAD) kutsel terve aasta Berliinis elada ja töötada ning asuda põnevasse dialoogi linna ja saksa kultuuriga. Programmi keskne idee on loomise vabadus ning kunstiline kahekõne.

Alexander Rave stipendium kultuuriloojatele

Große Kirchner-Ausstellung in Chemnitz

Koostöö ning rahvusvaheline kogemustevahetus on tänapäeva kunstimaastikul hindamatu väärtusega. Rave stipendium pakub kultuuriloojatele võimalust oma teadmisi ühest stipendiaadi poolt valitud saksa kultuuriinstitutsioonist veelgi süvendada ning uusi kontakte Saksamaaga luua.

Stipendiumi sihtgrupiks on kuraatorid, restauraatorid, muuseumieksperdid ning kultuurimänedžerid.

Alexander von Humboldti Fondi stipendiumid

Logo - Alexander von Humboldt Stiftung

Kõikide erialade teadlastel kogu maailmast on võimalik taotleda Alexander von Humboldti Fondilt stipendiumi teadustööks Saksamaal.
Lähemat informatsiooni leiate allpool oleva lingi alt.

Tehnikaülikoolid Saksamaal

TU9 on üheksat saksa juhtivat tehnikaülikooli ühendav katuseorganisatsioon, mis pakub informatsiooni inseneriõppe ja loodusteaduste ning õppimisvõimaluste kohta Saksamaal.  

Teaduskool MOSES

Nordrhein-Westfaleni liidumaa ülikoolides saavad väljapaistvad tudengid uue teaduskoolide programmi raames kiiremini teaduslikku kraadi omandada. 2008/2009 talvesemestril loodava 17 teaduskooli hulka kuulub ka Siegeni Ülikooli teaduskool "Modal Sensor Systems for Environmental Exploration and Safety (MOSES)".

http://www.moses-research.de

Selles teaduskoolis on struktureeritud doktoriõpe, mis annab silmapaistvatele tudengitele võimaluse kõrgel rahvusvahelisel tasemel doktorikraadi taotleda.