Näitus "Üks keel - mitu lugu"

Näituse "Üks keel - mitu lugu" plakat

Lihtsaim viis oma maailma muuta on õppida mõnda võõrkeelt. Käesoleval näitusel jutustavad mitmed eestimaalased, millised isiklikud kogemused seovad neid saksa keelega: kodu teisel pool Läänemerd, aken maailma, kuidas käivad kokku saksa keel, Sex Pistols ja struudel ning milline on sakslaste naljasoon – seda kõike tuleb neis lugudes ette. Loomulikult teame, et jutustada on veel arvukalt teisigi lugusid …

Täname tekstide eest Kristel Trelli ja fotode eest Christian Gogolinit.

Näitust saab vaadata Goethe Instituudi kodulehel: