Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksakeelne osakond

Tallinna Saksa Gümnaasium on saksakeelse osakonnaga eesti kool, kus õpib peale eestlaste ka sakslasi. Osakond asutati 1996. aastal tolleagse president Lennart Meri initsiatiivil. Alates 5. klassist õpetatakse siin mõningaid aineid saksa keeles. Vastavalt saksa-eesti koolikoostöö kokkuleppele 2002. aastast on gümnaasiumi lõpetamisel võimalik omandada nii eesti kui ka saksa gümnaasiumi lõputunnistus, millega on lõpetajal võimalus edasi õppida saksa kõrgkoolis sakslastega võrdsetel alustel. 

Lähemat informatsiooni osakonda vastuvõtutingimuste kohta saate selle juhatajalt.

Tallinna Saksa Gümnaasium
Saksakeelne osakond
Juhataja: Hans-Peter Wahrig
Sütiste tee 20
13411 Tallinn
e-post: gmx%27%de,TSGsaksa
tel./faks: 6521 343

Tallinna Saksa Gümnaasium