Teadusalane koostöö

Saksa kõrgkoolidel on suuresti tänu Eesti ja Saksa teadlaste kauaaegsetele isiklikele kontaktidele hea maine. Saksamaal on mitmeid institutsioone, mille ülesandeks on edendada ja süvendada koostööd Eesti teadusasutustega ja ning luua kontakte kahe maa teadlaste vahel. Enamus neist on juba aastaid teinud intensiivset koostööd Eesti partnerorganisatsioonidega.

Tartu Ülikooli saksa filoloogia õppetooli raamatukogu võtab osa raamatukoguinitsiatiivist "Inimesed ja raamatud" (Menschen und Bücher), mille algatas Saksamaa Välisministeerium, Goethe Instituut ja saksa erasihtasutused. 2006. - 2009. aastani rahastas  Fritz Thysseni Fond raamatute annetusi, mille suurusjärk ulatub tuhandete eurodeni aasta kohta.

Deutscher Akademischer Austausch Dienst

Saksa Akadeemiline Vahetusteenistus (DAAD)

Saksa Akadeemilise Vahetusteenistuse (DAAD) üheks olulisemaks töösuunaks Eestis on õppejõudude- ja üliõpilasvahetuse toetamine. Selleks pakub DAAD stipendiume nii õppimiseks kui teadustöö tegemiseks, vahendab praktikakohti, viib läbi suvekursusi, loob kõrgkoolide vahelisi sidemeid, toetab mõlemapoolset teadlaste vahetust ning lähetab Eesti kõrgkoolidesse õppejõude.

Saksa Akadeemiline Vahetusteenistus toetab ka 2001. aastal Tallinnas asutatud DAAD Eesti Stipendaatide Seltsi tegevust, juba traditsiooniks saanud Saksa-Eesti akadeemilise nädala (Academica) läbiviimist Tartu Ülikoolis, aga ka Saksa stendi iga-aastasel haridusmessil Teeviit.

Üldist informatsiooni DAAD tegevuse kohta leiate siit:

Robert Boschi Fond

Robert Boschi Fond toetab Tartu Saksa Kultuuri Instituudi juures tegutsevat regionaalse täienduskoolituskeskuse juhatajat.

Alexander von Humboldt'i Fond

Alexander von Humboldti Fond (AvH) on alates 1972. aastast eraldanud Eesti teadlastele ca 25 stipendiumi. Viimasel viiel aastal on pooled stipendiumi taotlenutest selle ka saanud. AvH on stipendiumi saanud teadlastega kontaktis ka peale viimaste Saksamaalt naasmist. Jätkukontaktide programmi olulisemad meetmed on aparatuuri ja raamatute muretsemine ja kunagiste stipendiaatide tagasikutsumine Saksamaale. AvH Eesti stipendaadid on koondunud Eesti Humboldt’i Klubisse, mille esimees on prof. dr. Jüri Engelbrecht.

Teadusalane koostöö

Avastage Saksa Haridus- ja Teadusministeeriumi uus portaal "research-in-Germany.de"

Portaal "Reseach in Germany"

Uus portaal vahendab regulaarselt iga kahe kuu tagant Saksamaa uuemaid teadusuudiseid ja pakub head ülevaadet koostöövõimalustest Saksa ülikoolidega ning uuringu- ja teaduskeskustega.